Grauwacke

Grauwacke is een mijnwerkersterm uit de Harz voor een grijze tot groenachtig grijze zandsteen met inclusies van erosieproducten zoals kwartsiet, filliet en kleischalie. De relatief zachte, meestal donkere stenen vormen een klasse van zandgesteenten bestaande uit kwarts, veldspaat (meestal plagioklas, kiezel- resp. kleischalie en stukjes gesteente in een kleiachtig basisgesteente. Grauwacke wordt gebruikt als steenslag, ballastbedmateriaal voor spoorlijnen en als bestratingssteen.